מקרקעין ונדל"ן

הכתבות הנצפות באתר

בית המשפט המחוזי בחיפה בשבתו כבית המשפט לערעורים אזרחיים החליט לדחות ערעור על החלטתו של בית משפט השלום בקריות שקבע ...
לכתבה המלאה >
בית משפט השלום בתל אביב יפו דחה את תביעתו של התובע לקבלת דמי תיווך בסך 67,000 ש"ח מהנתבעים שערכו עסקת ...
לכתבה המלאה >
העליון דחה בר"ע על החלטתו של בית המשפט המחוזי על אופן פירוק השיתוף בנכס המיועד לשימור בתל אביב. העליון קבע ...
לכתבה המלאה >
בית משפט השלום בעכו קבע כי חברה קבלנית תשלם לרוכשים של דירה שהתגלו בה ליקויי בניה סכום של 37,540 ₪ ...
לכתבה המלאה >
בית משפט השלום בירושלים קיבל באופן חלקי תביעה של דיירים שקיבלו את החזקה בדירה אותה רכשו מקבלן באיחור של 10 ...
לכתבה המלאה >
בית משפט השלום בתל אביב יפו דחה תביעה של משכירה לתשלום פיצויים בגין נזקים שהשוכרת גרמה למושכר ובגין הפסד שכירות ...
לכתבה המלאה >
בית המשפט המחוזי בתל אביב יפו קבע כי סלקום תשלם לחברת נדל"ן 975,659 ש"ח בעקבות תשתית שהונחה במקום ומנעה ממנה ...
לכתבה המלאה >
בית משפט השלום בחדרה קבע כי הרשויות המקומיות כפר קרע וערערה ישלמו 64,120 ₪ פיצוי כספי בגין נזק שנגרם לחלקת ...
לכתבה המלאה >
בית המשפט העליון דחה בקשת רשות ערעור על החלטתו של בית המשפט המחוזי בתל אביב יפו אשר דחה ערעור על ...
לכתבה המלאה >

פירוק שיתוף

פירוק שיתוף במקרקעין הוא הליך נפוץ להסדרת זכויות הבעלות, והוא רווח בעיקר במקרים בהם בני זוג עומדים בפני הליך גירושין והם רוצים לחלק ביניהם נכס מקרקעין שבבעלותם המשותפת, כאשר משקיע נדל"ן מעוניין לעזוב קבוצת השקעה ובמקרים בהם אחים אשר קיבלו בירושה נכסים מעוניינים להפריד כוחות. במאמר הקרוב נפרט אודות ההליך

פורסם ב: 10:33 | 25.06.2018
כותב המאמר: מערכת לויאלי
פירוק שיתוף

הסכם שיתוף במקרקעין נוצר בדרך כלל בין שותפים בנכס מקרקעין מסוים, כאשר בני זוג הם הבעלים המשותפים של דירת מגורים, כאשר אחים מקבלים בירושה בעלות על נכס, או בעת רכישת משקיעים של חלק מנכס שלם על ידי מספר שותפים הנחשבים לשותפים במקרקעין. הסכם השיתוף נועד להסדיר את חלוקת השימוש בנכס בין השותפים השונים והוא עוסק בניהול המקרקעין, כולל השימוש בהם והזכויות והחובות הכרוכות בכך. כאשר יש הסכמה מלאה בין כל השותפים אין כל בעיה, אולם הבעיות מתחילות להתעורר כאשר אין הסכמה בין השותפים, ואחד מהשותפים או כמה מהם מתחילים לפעול בניגוד לרצונם של השאר. מאחר והסכם מכר של מקרקעין דורש את חתימתם של כל השותפים, אין בכוחו של שותף יחיד למכור את הנכס בחתימתו בלבד ועל כן בכדי "לפרק" את השיתוף בנכס על הצדדים לפנות להליך של פירוק שיתוף.


הזכות לפירוק השיתוף במקרקעין מעוגנת בסעיף 37 לחוק המקרקעין תשכ"ט-1969, הקובע כי כל שותף רשאי לבקש מבית המשפט בכל עת, את פירוק השיתוף במקרקעין. אם השותפים מסכימים לבקשת הפירוק, השותף המעוניין בפירוק יכול למכור את חלקו לשותפים האחרים או לצד שלישי. אולם כאשר ישנו לפחות שותף אחד שמתנגד להליך הפירוק, תוגש תביעה לבית המשפט ובהתאם לשווי המקרקעין תיקבע הערכאה שתדון בעניין. בהקשר זה חשוב לציין כי סעיף 43 לחוק מורה כי בית המשפט יתחשב ככל הניתן ברצונם של שאר השותפים, ובכלל זה בדרישתם לקיים את השיתוף, ואולם העיקרון המנחה הוא שיש להיענות לשותף המבקש לפרק את השיתוף במקרקעין.


על פי הוראות החוק, בית המשפט יורה על פירוק המקרקעין על פי 4 עקרונות מרכזיים: העיקרון הראשון הינו זכות העל הבסיסית של כל צד לדרוש את פירוק השיתוף כאמור בסעיף 37 (א) לחוק, העיקרון השני הינו פירוק השותפות על דרך של חלוקה בעין כאשר ניתן לעשות על פי סעיף 39 א' לחוק, העיקרון השלישי קובע שכאשר לא ניתן לעשות פירוק בעין, יפורקו המקרקעין על דרך של מכירה על פי סעיף 40 (א) לחוק, והעיקרון הרביעי קובע שכאשר ניתן לעשות זאת, יפרק בית המשפט את השיתוף על דרך של הפיכתם לבית משותף על פי סעיף 42 (א) לחוק.


חלוקה בעין

סעיף 39 לחוק קובע את העיקרון השני על פיו תפורק השותפות במקרקעין. על פי עיקרון זה כאשר השותפים לא הגיעו להסכמה כיצד יש לפרק את השיתוף וכאשר המקרקעין הם כאלה שניתנים לחלוקה, ייתן בית המשפט עדיפות ברורה לפירוק השיתוף על דרך של חלוקה בעין.


חלוקה בעין היא חלוקה פיזית שמפרידה ככל הניתן את הנכסים הספציפיים במקרקעין ומעניקה לכל שותף חלק ספציפי ונפרד לשימושו. לדוגמה חלוקה של דירת מגורים לשתי דירות קטנות.


כמו כן, בכדי לחלק את המקרקעין באופן השוויוני ביותר יש לעיתים להורות על תשלומי איזון בין הצדדים במידה והחלקים אינם זהים בשווי שלהם. כמו כן לבית המשפט ישנה סמכות במסגרת הליכי הפירוק, לרשום זיקת הנאה בנכס לאחד מהצדדים.


חלוקה בעין נחשבת לדרך המלך שבה ראוי שייבחר בית המשפט לחלוקת הנכס במקרה של פירוק שיתוף. עם זאת לא תמיד ניתן לעשות חלוקה שכזאת ואז בדרך כלל פונים לחלופה הבאה שהיא פירוק על ידי מכירה.


פירוק על דרך של מכירה

סעיף 40(א) לחוק קובע כי כאשר מגיעים למסקנה כי לא ניתן לפרק את המקרקעין בעין, שהינה כאמור הדרך הטובה ביותר לפירוק, פונים לדרך חלופית של מכירה על דרך של מכירת המקרקעין.


המכירה לצד ג', תעשה על דרך של המרבה במחיר, אלא אם בית המשפט מגיע למסקנה כי נכון יהיה למכור את המקרקעין בדרך אחרת. כונס בנכסים אשר ימונה במסגרת ההליך ירשום הערה על מינויו בפנקס המקרקעין, יזמין שומה להערכת שווי הזכויות בנכס, יפרסם אותו למכירה בעיתון יומי ויזמין הצעות לרכישת הנכס וימכור אותו כאמור למרבה במחיר.

 

פירוק על דרך של הפיכה לבית משותף

מדובר באפשרות נוספת לפירוק השיתוף על פי סעיף 42 לחוק, סעיף זה מאפשר לבית המשפט לרשום את הנכס כבית משותף, ולהקצות דירות לשותפים על פי זכויותיהם בשותפות.


בדרך כלל בית המשפט יעדיף את הדרך של רישום הבית כבית משותף מאשר את מכירתו. התהליך מתבצע באמצעות רישום הבית בפנקס הבתים המשותפים. הנכסים בתוך הבית מתחלקים בין הבעלים על סמך האחוז השייך להם. במידת הצורך נערכת התחשבנות בין בעלי הנכס עד שמושג ההסדר ההוגן בעיניי כל הצדדים. היתרונות של פתרון זה הם: הימנעות משותפות כפויה, חלוקה עשויה לתרום להתפתחות הנכס וכיבוש של זכות הבחירה השמורה לכל אחד מבעלי הנכס.

 

לסיכום

פירוק שיתוף במקרקעין הוא הליך משפטי חיוני במצבים בהם השותפות עלתה על שרטון והצדדים אינם מסכימים ביניהם על דרך החלוקה. כדי לבצע פירוק שיתוף פונים לבית המשפט והוא זה שמוסמך לבצע את הפירוק על פי החוק ובהתאם לאחת הדרכים אותן סקרנו במאמר. לפרטים מלאים נוספים ובמידה ושותפים בנכס מקרקעין מעוניינים לפרק ביניהם את השותפות עליהם לפנות לעורך דין המתמחה במקרקעין ונדל"ן.

אין לראות בדברים אלו ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי אישי פרטני.

פורטל קרימינלי לא משאיר תגובות גזעניות , מסיתות ומפלות
תגובות (0 תגובות)
הוסף תגובה

מצא עורך דין

מצא
הצג הכל >
הצג עוד >

עורכי דין

עו"ד יוסי מור

נזיקין-נזקי גוף ותאונות, מקרקעין, דיני משפחה
לעמוד עו"ד

עו"ד ג'ני חבשי

מתמחה בדיני בנקאות, דיני מקרקעין ודיני תעבורה
לעמוד עו"ד

עו"ד דן י. ארטן

משפט מוניציפלי עירוני ארנונה ומנהלי
לעמוד עו"ד

עו"ד נטע לב

מתמחה בכל סוגי ההליכים הפליליים
לעמוד עו"ד

עו"ד רועי שעיה

משרד בוטיק העוסק בתחום אזרחי- מסחרי
לעמוד עו"ד

עורכי דין

ערן כהן

משרד עורכי דין
לעמוד עו"ד

נטע לב

מתמחה בכל סוגי ההליכים הפליליים
לעמוד עו"ד

דן י. ארטן

משפט מוניציפלי עירוני ארנונה ומנהלי
לעמוד עו"ד

יוסי מור

נזיקין-נזקי גוף ותאונות, מקרקעין, דיני משפחה
לעמוד עו"ד

לריסה ליברמן

דיני מקרקעין
לעמוד עו"ד

ג'ני חבשי

מתמחה בדיני בנקאות, דיני מקרקעין ודיני תעבורה
לעמוד עו"ד

רועי שעיה

משרד בוטיק העוסק בתחום אזרחי- מסחרי
לעמוד עו"ד
back --> -->