משפט אזרחי ומסחרי

הכתבות הנצפות באתר

בית משפט השלום בתל אביב יפו דחה את טענותיה של התובעת בגין חבות אישית של מנהליה של חברה אשר לא ...
לכתבה המלאה >
בית המשפט המחוזי בירושלים קיבל את בקשתה של חברת מי מוצרי נפט בע"מ למינוי מפרק זמני לאחר שקבע כי החברה ...
לכתבה המלאה >
בית משפט השלום בהרצליה דחה את תביעתה של חברת "סקס סטייל" לפיצוי בגין הפרת זכויות היוצרים שלה בסרטי פורנו אותם ...
לכתבה המלאה >
בית משפט השלום בתל אביב יפו דחה את תביעתה של עיריית תל אביב בגין חוב ארנונה כנגד בעל הנכס לאחר ...
לכתבה המלאה >
בית המשפט המחוזי בתל אביב יפו החליט לדחות בקשה לאישור של תובענה ייצוגית הנוגעת לאי הצבת שלטי פרסום המורים על ...
לכתבה המלאה >
בית משפט השלום בתל אביב יפו קיבל את בקשתה של ההתאחדות הישראלית של הארגונים להגנת בעלי חיים, לצו מניעה זמני ...
לכתבה המלאה >
בית המשפט המחוזי בתל אביב יפו הטיל על חברת "טבע" צו מניעה זמני המונע ממנה להשיק גרסה גנרית לתרופה המטפלת ...
לכתבה המלאה >
בית המשפט העליון דחה ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בתל אביב יפו וקבע כי הכנסותיו של שחקן ...
לכתבה המלאה >
בית המשפט העליון קיבל את בקשתה של עמותת פורום דו קיום בנגב לצו זמני המאפשר לה להמשיך ולהשתמש במקלט של ...
לכתבה המלאה >

דירקטורים בחברה פרטית

חובת מינוי דירקטורים חלה על רוב הארגונים בישראל, ביניהם גם חברות פרטיות, סמכויותיו של הדירקטוריון המנהל את החברה קבועה בחוק ובתקנונה הספציפי של החברה וממנה נגזרת גם חלוקת התפקידים של הדירקטורים, דירקטור נחשב לתפקיד מבוקש בעל שכר מתגמל, במאמר הקרוב נעמוד על תפקידם של הדירקטורים בחברות פרטיות ואופן פעולתם

פורסם ב: 11:21 | 09.04.2018
כותב המאמר: מערכת לויאלי
דירקטורים בחברה פרטית

חוק החברות תשנ"ט-1999 קובע כי האורגנים אשר עומדים בראשה של חברה הם בעלי מניותיה, הדירקטוריון והמנכ"ל. הדירקטוריון הוא למעשה ההנהלה העליונה בחברה והוא הגוף אשר קובע את יעדי הארגון והאסטרטגיה העסקית שלו. הדירקטוריון מורכב מדירקטורים אשר נבחרים על פי החלטה של האסיפה הכללית והוא פועל בדרך של התכנסות וקבלת החלטות בישיבות ובהתאם לצרכיה של החברה. על פי חוק הדירקטוריון מחויב להתכנס לפחות אחת לשנה בחברה פרטית.


מספר הדירקטורים בחברה


סעיף 219 לחוק החברות קובע כי חברה רשאית לקבוע בתקנונה את מספר הדירקטורים אשר יכהנו בחברה ואת מספרם המרבי והמזערי. עוד קובע החוק כי בחברה ציבורית ובחברה פרטית שהיא חברה לאגרות חוב יכהנו לפחות 2 דירקטורים חיצוניים (דח"צים) כאשר לפחות אחד מהם הוא דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית והיתר הם בעלי כשירות מקצועית. כמו כן החוק קובע כי בחסרה פרטית רגילה יכהן לפחות דירקטור אחד.

 

חובות הדירקטורים בחברה פרטית


פעולותיו של כל אחד מהדירקטורים מתרחשת במסגרת תחומי האחריות שהוגדרו להם, כמו כן, כל אחד מהדירקטורים כפוף למגבלות הדין החלות עליו. חוק החברות קובע כי לנושאי המשרה בחברה מסוימת קיימת חובת זהירות כפי שהיא מוגדרת בפקודת הנזיקין (נוסח חדש) תשכ"ח-1968. דירקטורים נחשבים לנושאי משרה בחברה פרטית ועל כן הם חבים לחברה ועליהם לנהוג באופן שמשרת את האינטרסים של החברה. על דירקטור לפעול ברמת המיומנות שבה היה נוהג נושא משרה סביר בנסיבות דומות ובאותה עמדה, לרבות נקיטת אמצעים סבירים לצורך קבלת מידע הרלוונטי לכדאיות העסקה שהוא עומד לאשר.


עוד קובע החוק כי לדירקטור ישנה חובת אמונים כלפי החברה. חובה זו כוללת את ההתחייבות לפעול בתום לב, להימנע מפעולות שיש בהן ניגוד עניינים, הימנעות מניצול הזדמנויות עסקיות של החברה לטובת רווח אישי, הימנעות מתחרות עם החברה וגילוי ומסירת כל מידע ומסמך הנוגעים לחברה.


במידה והדירקטור הפר את חובת האמונים שהוא חב לחברה, יחולו על אותה הפרה כל הכללים הרלוונטיים לפי דיני החוזים בשינויים המחייבים, כמו כן בהתנהגות זו יש גם כדי להוות הפרה של ההתקשרות עם אותה חברה ובסמכותה של החברה להגיש תביעה לפיצויים בגינה כנגד אותו דירקטור.


בנוסף לכך, ובהתאם לחוק החברות, לדירקטוריון ובהתאם לכך גם לדירקטורים המכהנים ישנה סמכות שיורית לעסוק בכל מה שלא מוגדר בחוק ונוגע לעניינה של החברה.

 

על תהליך קבלת ההחלטות של דירקטורים בחברה

תהליך קבלת ההחלטות ואישור העסקאות על ידי הדירקטורים בחברות משתנה מחברה לחברה והוא תלוי בין היתר במגבלותיה של החברה ונושאי המשרה בה, בסמכויות המוענקות לדירקטורים, בכפוף למגבלות החוק ובעוד מספר גורמים. בעלי המניות והמייסדים של החברה רשאים לקבוע בתקנון החברה ובהסכמים שבין בעלי המניות כמו בהסכם המייסדים למשל, הוראות לעניין חלוקת סמכויות ותהליכי קבלת ההחלטות בחברה. מדי פעם ניתן לעדכן את תקנון החברה בהתאם להוראותיו ולמגבלות החוק, אולם ישנם מספר עניינים אשר לא ניתנים לשינוי.


השיקולים אשר הדירקטורים מערבים בתהליך קבלת ההחלטות נוגעים וקשורים במגוון שיקולים מקצועיים, עסקיים, חשבונאיים, משפטיים, טכנולוגיים ומדעיים. עירוב של סוגיות ושיקולים שונים הופכים את תהליכי קבלת ההחלטות למורכבים, כאלה המחייבים היכרות או בחינה של הסוגיות השונות, כאשר פעמים רבות לדירקטורים אין את הידע והניסיון הדרושים לצורך בחינה מעמיקה של הנושא.


לא אחת הדירקטורים נעזרים ביועצים קבועים או זמניים כדי לתת מענה לצורך שלהם בקבלת החלטות חשובות מבלי שהם מתמחים בכל הנושאים השונים, ליועץ זה ישנה חשיבות מכרעת אשר מתחדדת במצבים של משבר , כשהחברה או הדירקטורים נכשלו וכאשר נפתחים הליכים אזרחיים או פליליים נגד החברה או נגד נושאי המשרה בה.


לסיכום

בחברה פרטית, בעלי המניות והמייסדים לוקחים חלק פעיל בניהול ולא אחת הם מתמנים לדירקטורים באותה חברה. הדירקטורים אשר פועלים במסגרתה של החברה חבים לה מספר חובת בינהם חובת הזהירות אשר לקוחה מעוולת הרשלנות בפקודת הנזיקין ועל כן מצופה מהם כי ישרתו את החברה נאמנה ויפעלו בהתאם לאינטרסים שלה. דירקטורים בין היתר אחראיים גם על קבלת ההחלטות בחברה ולא אחת הם מתייעצים ביועצים שונים ומן הראוי כי דירקטור ייעזר גם בשרותיו של עורך דין הבקיא בתחום של משפט אזרחי דיני חברות.

 

 אין לראות בדברים אלו ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי אישי פרטני.

פורטל קרימינלי לא משאיר תגובות גזעניות , מסיתות ומפלות
תגובות (0 תגובות)
הוסף תגובה

מצא עורך דין

מצא
הצג הכל >
הצג עוד >

עורכי דין

מדורי פורום שאלות ותשובות

אורלי קורוליה חגאג
אורלי קורוליה חגאג
מנהל הפורום
אורלי קורוליה חגאג
אורלי קורוליה חגאג
מנהל הפורום
אורלי קורוליה חגאג
אורלי קורוליה חגאג
מנהל הפורום

עורכי דין

אורלי קורוליה חגאג

משפחה, משקים חקלאיים, הוצל
לעמוד עו"ד

אלי שמעוני

משפט אזרחי ומסחרי
לעמוד עו"ד

ג'ני חבשי

מתמחה בדיני בנקאות, דיני מקרקעין ודיני תעבורה
לעמוד עו"ד

שירה ברק

לעמוד עו"ד

לירן דדו

משפט אזרחי ומסחרי
לעמוד עו"ד

עופר רוזנבלום

משפט אזרחי ומסחרי
לעמוד עו"ד

אורן בנימינוב

לעמוד עו"ד

אושרית פחימה דרורי

נזקי גוף בתחום הסרת השיער ורשלנות רפואית
לעמוד עו"ד
back --> -->