משפט אזרחי ומסחרי

הכתבות הנצפות באתר

בית משפט השלום בתל אביב יפו דחה את טענותיה של התובעת בגין חבות אישית של מנהליה של חברה אשר לא ...
לכתבה המלאה >
בית המשפט המחוזי בירושלים קיבל את בקשתה של חברת מי מוצרי נפט בע"מ למינוי מפרק זמני לאחר שקבע כי החברה ...
לכתבה המלאה >
בית משפט השלום בהרצליה דחה את תביעתה של חברת "סקס סטייל" לפיצוי בגין הפרת זכויות היוצרים שלה בסרטי פורנו אותם ...
לכתבה המלאה >
בית משפט השלום בתל אביב יפו דחה את תביעתה של עיריית תל אביב בגין חוב ארנונה כנגד בעל הנכס לאחר ...
לכתבה המלאה >
בית המשפט המחוזי בתל אביב יפו החליט לדחות בקשה לאישור של תובענה ייצוגית הנוגעת לאי הצבת שלטי פרסום המורים על ...
לכתבה המלאה >
בית משפט השלום בתל אביב יפו קיבל את בקשתה של ההתאחדות הישראלית של הארגונים להגנת בעלי חיים, לצו מניעה זמני ...
לכתבה המלאה >
בית המשפט המחוזי בתל אביב יפו הטיל על חברת "טבע" צו מניעה זמני המונע ממנה להשיק גרסה גנרית לתרופה המטפלת ...
לכתבה המלאה >
בית המשפט העליון דחה ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בתל אביב יפו וקבע כי הכנסותיו של שחקן ...
לכתבה המלאה >
בית המשפט העליון קיבל את בקשתה של עמותת פורום דו קיום בנגב לצו זמני המאפשר לה להמשיך ולהשתמש במקלט של ...
לכתבה המלאה >

הקמת חברה ורישומה

זכות ההתאגדות היא זכות יסוד במדינת ישראל, וממנה נובעת זכותו של כל אדם לייסד חברה. יחד עם זאת, תהליך הרישום הוא מורכב ועשוי להיות מבלבל עבור מי שאינו בעל ניסיון בתחום. להלן סקירת הפרוצדורה לרישום חברה בישראל, ודברים שכדאי לדעת

פורסם ב: 12:43 | 23.01.2018
כותב המאמר: מערכת לויאלי
הקמת חברה ורישומה

סעיף 2 לחוק החברות תשנ"ט-1999 קובע כי כל אדם רשאי לייסד חברה, ובלבד שמטרה ממטרות החברה אינה בלתי חוקית, בלתי מוסרית או נוגדת את תקנת הציבור. כלומר זכות ההתאגדות היא זכות יסוד של כל אדם בישראל.

חברה עשויה להיות מוקמת למטרות שונות, בכפוף לסעיף 11 לחוק החברות הקובע את תכליתה של חברה – לפעול על פי שיקולים עסקיים להשאת רווחיה, תוך שברשותה להביא בחשבון במסגרת שיקולים אלה את ענייניהם של נושיה, עובדיה ואת עניינו של הציבור. הסעיף מוסיף וקובע, כי חברה גם רשאית לתרום סכום סביר למטרה ראויה, גם אם התרומה אינה נובעת משיקולים עסקיים כאמור.

הקמה ורישום

בחוק קבועים המסמכים הדרושים לצורך רישום חברה. אלו הם:
(1) בקשה לרישום חברה, מאומתת בידי עורך דין.
(2) עותק של התקנון חתום בידי בעלי המניות הראשונים ומאומת בידי עורך דין.
(3) הצהרה של בעלי המניות הראשונים בדבר כשירותם לייסד חברה.
(4) הצהרת הדירקטורים הראשונים על נכונותם לכהן כדירקטורים, מאומתת בידי עורך דין.
(5) אסמכתא בדבר תשלום אגרת רישום.

יש לשים לב להבדלים – התקנון ייחתם בידי בעלי המניות הראשונים, בעוד הבקשה לרישום חברה תוגש בצירוף הצהרה של הדירקטורים הראשונים באשר לנכונותם לכהן כדירקטורים.

בקשה לרישום חברה יכול שתהיה מוגשת באופן מקוון, באמצעות אתר האינטרנט של משרד המשפטים. כן ניתן להגיש באופן מקוון דו״ח שנתי של חברה, ולדווח בדרך מקוונת על שינוי פרטים בחברה. אולם חשוב לדעת כי בקשה מקוונת יכול שתוגש רק על ידי עורך דין, למעט במקרים שמדובר בחברה שבה בעל מניות אחד, שהוא גם הדירקטור היחיד שלה, אז הוא יכול להגיש את הבקשה לרישום בעצמו.

תשלום אגרה וקבלת תעודת התאגדות

אדם המבקש לרשום חברה, נדרש לשלם בעת הגשת הבקשה אגרת רישום. בנוסף לכך ולאחר הרישום, חייבת החברה לשלם אחת לשנה אגרה שנתית.

כאשר מצא רשם החברות כי נתקיימו כל הדרישות בקשר לרישום חברה – שם החברה, תוכן התקנון, חוקיות מטרות החברה ותשלום אגרה – ירשום את החברה במרשם החברות. בעת הרישום יינתן לחברה מספר רישום ותימסר לה תעודת התאגדות.

בהיבט המשפטי, מעניין לציין כי תעודת התאגדות כאמור תשמש ראיה חלוטה לכך שנתמלאו כל הדרישות לעניין הרישום. יחד עם זאת, חשוב לדעת כי אין במתן תעודת התאגדות כדי לרפא פגם בתקנון או למנוע את הצורך בתיקונו. המשמעות היא כי גם לאחר רישומה של חברה, עשוי הרשם לדרוש את תיקונו של פגם מסוים בתקנון, ואי ציות לדרישתו עלול להביא לסנקציות ועיצומים כספיים.

לסיכום, זכות ההתאגדות והזכות לייסד חברה נתונה לכל אחד, וכתוצאה מכך קיימות חברות רבות שהן קטנות ובעלות פעילות מצומצמת, ושהחברים בהן אינם בהכרח בקיאים בפרוצדורות והכללים החלים עליהם. מכאן החשיבות שבפניה לעורך דין מקצועי ומנוסה, המתמחה במשפט אזרחי ודיני חברות על מנת לייצג את האינטרסים שלך ושל החברה בצורה המיטבית.

 

אין לראות בדברים אלו ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי אישי פרטני.

פורטל קרימינלי לא משאיר תגובות גזעניות , מסיתות ומפלות
תגובות (0 תגובות)
הוסף תגובה

מצא עורך דין

מצא
הצג הכל >
הצג עוד >

עורכי דין

מדורי פורום שאלות ותשובות

אורלי קורוליה חגאג
אורלי קורוליה חגאג
מנהל הפורום
אורלי קורוליה חגאג
אורלי קורוליה חגאג
מנהל הפורום
אורלי קורוליה חגאג
אורלי קורוליה חגאג
מנהל הפורום

עורכי דין

ג'ני חבשי

מתמחה בדיני בנקאות, דיני מקרקעין ודיני תעבורה
לעמוד עו"ד

עופר רוזנבלום

משפט אזרחי ומסחרי
לעמוד עו"ד

אלי שמעוני

משפט אזרחי ומסחרי
לעמוד עו"ד

לירן דדו

משפט אזרחי ומסחרי
לעמוד עו"ד

אורן בנימינוב

לעמוד עו"ד

אורלי קורוליה חגאג

משפחה, משקים חקלאיים, הוצל
לעמוד עו"ד

אושרית פחימה דרורי

נזקי גוף בתחום הסרת השיער ורשלנות רפואית
לעמוד עו"ד

שירה ברק

לעמוד עו"ד
back --> -->