משפט אזרחי ומסחרי

הכתבות הנצפות באתר

בית משפט השלום בתל אביב יפו דחה את טענותיה של התובעת בגין חבות אישית של מנהליה של חברה אשר לא ...
לכתבה המלאה >
בית המשפט המחוזי בירושלים קיבל את בקשתה של חברת מי מוצרי נפט בע"מ למינוי מפרק זמני לאחר שקבע כי החברה ...
לכתבה המלאה >
בית משפט השלום בהרצליה דחה את תביעתה של חברת "סקס סטייל" לפיצוי בגין הפרת זכויות היוצרים שלה בסרטי פורנו אותם ...
לכתבה המלאה >
בית משפט השלום בתל אביב יפו דחה את תביעתה של עיריית תל אביב בגין חוב ארנונה כנגד בעל הנכס לאחר ...
לכתבה המלאה >
בית המשפט המחוזי בתל אביב יפו החליט לדחות בקשה לאישור של תובענה ייצוגית הנוגעת לאי הצבת שלטי פרסום המורים על ...
לכתבה המלאה >
בית משפט השלום בתל אביב יפו קיבל את בקשתה של ההתאחדות הישראלית של הארגונים להגנת בעלי חיים, לצו מניעה זמני ...
לכתבה המלאה >
בית המשפט המחוזי בתל אביב יפו הטיל על חברת "טבע" צו מניעה זמני המונע ממנה להשיק גרסה גנרית לתרופה המטפלת ...
לכתבה המלאה >
בית המשפט העליון דחה ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בתל אביב יפו וקבע כי הכנסותיו של שחקן ...
לכתבה המלאה >
בית המשפט העליון קיבל את בקשתה של עמותת פורום דו קיום בנגב לצו זמני המאפשר לה להמשיך ולהשתמש במקלט של ...
לכתבה המלאה >

סוגי חברות בישראל

חוק החברות, התשנ״ט-1999 כולל את מרבית ההוראות הנוגעות לייסוד חברה, רישומה, ניהולה וחלוקת הסמכויות בין האורגנים השונים הפועלים בה. מדובר בכללים ודינים שאינם תמיד ברורים עבור האזרח הפשוט, שכן זהו תחום מורכב ומסועף. להלן סוגי החברות השונים שכדאי להכיר, וההבדלים ביניהן

פורסם ב: 13:08 | 23.01.2018
כותב המאמר: מערכת לויאלי
סוגי חברות בישראל

ראשית, חשוב להבין כי תאגיד הוא שם כולל למספר סוגים של ארגונים. מדור באישיות משפטית עצמאית ומלאכותית בעלת כשרות כללית, הנושאת מיום הקמתה ועד ליום חיסולה בזכויות ובחובות משלה. דוגמאות לתאגיד הן חברה, שותפות ועמותה – כלומר כל חברה היא תאגיד, אך לא כל תאגיד הוא חברה.

חברה ציבורית וחברה פרטית

חברה ציבורית היא חברה שמניותיה מוחזקות בידי הציבור ורשומות למסחר בבורסה, או לחלופין שהוצעו לציבור על פי תשקיף, או הוצעו לציבור מחוץ לישראל על פי מסמך הצעה לציבור הנדרש לפי הדין מחוץ לישראל. חברה פרטית היא למעשה כל חברה שאינה ציבורית.

כך למשל, חברות גדולות, בעלות בעלי מניות רבים והיקף עסקים נרחב, רשומות לרוב כחברות ציבוריות. לעומת זאת, מאפייניה של חברה פרטית מתאימים יותר לבעלים של עסק קטן, שהחליט להתאגד כחברה על פני ייסוד שותפות. מעניין לציין, כי חלק מהוראות חוק החברות החלות על חברה ציבורית יחולו גם על חברה פרטית החייבת בדיווח לפי חוק ניירות ערך תשכ"ח-1968.

חברת חוץ

חברת חוץ היא למעשה תאגיד שהתאגד בחו״ל (למעט שותפויות). לחברת חוץ יש זכויות גם בישראל. כך למשל, היא רשאית לקיים מקום עסקים בישראל, אולם רק אם נרשמה בישראל כחברת חוץ. בקשה לרישום כזה מוגשת לרשם החברות לאחר הקמת מקום העסקים בישראל, בליווי מסמכי ההתאגדות, רשימת הדירקטורים, פרטי המורשה של החברה בישראל וכיוצא באלה.

חברה מוגבלת במניות וחברה מוגבלת בערבות

חברה מוגבלת במניות היא חברה שיש לה הון מניות, וחבות חבריה מוגבלת לסכום שכל אחד מהם עדיין לא שילם בעד המניות בידיו. אם שילם את מלוא הסכום, יהיה פטור מכל חבות נוספת במקרה של כישלון החברה. חברה מוגבלת בערבות לעומת זאת, היא חברה שחבות חבריה מוגבלת לסכום שהתחייבו להשתתף בו התשלום לנכסי החברה בעת פירוקה. כלומר, אם תפורק החברה, יהיו חבריה חייבים לשלם את חובותיה עד לסכום הערבות שנקבע בתקנון החברה.

במילים אחרות, חברה מוגבלת ידועה לרוב בשם חברה בע״מ, ומשמעות הדבר היא כי בעלי המניות בה חייבים רק עד גובה ההתחייבות שלהם כלפי החברה. כך, נושי החברה לא יכולים לרדת לנכסיהם האישיים בגין חובות החברה, והדבר מאפשר ליזמים לקחת סיכונים כלכליים ביודעם מראש את גבול חבותם במקרה של פירוק.

 יחד עם זאת, חשוב להכיר את המונח הרמת מסך, המהווה חריג להגבלות הללו. האמור קורה כאשר מתקיימות נסיבות מחשידות בעניין התנהלותו של בעל מניות, אז רשאי בית המשפט להתעלם מהאישיות המשפטית הנפרדת של החברה, וביכולתו לייחס את חובות החברה לבעלי המניות שלה.


בית המשפט הדן בעניינן של חברות

באופן כללי ניתן לומר שעניינים מהסוג האמור נידונים בבתי המשפט המחוזיים. יחד עם זאת, קיימים כללי סמכות ספציפיים שחשוב להכיר.

בדצמבר 2010, ובמטרה לייעל את האכיפה בעניינים כלכליים, החלה לפעול מחלקה כלכלית בבית המשפט המחוזי בתל אביב. במחלקה זו מכהנים שופטים המתמחים בעניינים כלכליים, והוענקה להם סמכות ייחודית לדון בעניינים אזרחיים ופליליים לפי חוק החברות. המשמעות היא כי כאשר הסמכות המקומית נתונה לבית המשפט בתל אביב, בהכרח ידון התיק בפני המחלקה הכלכלית. לעומת זאת, כאשר הסמכות המקומית נתונה לבית משפט במחוז אחר, ידון התיק בפניו.

גם כאן יש כללי סמכות שחשוב להכיר: אם הדיון נובע מחוק החברות, תהא הסמכות לבית המשפט המחוזי של אותו מחוז. לדוגמא, תביעה בין בעלי מניות שעילתה במניות החברה תתברר בפני בית המשפט המחוזי (ואם הסמכות המקומית נתונה לבית המשפט בתל אביב, תידון התביעה בפני המחלקה הכלכלית).

לעומת זאת, כאשר הדיון נובע מפקודת החברות, לדוגמא בעניין הליכי הבראה, פירוק, פשרה או הסדרי נושים – אלה אינם נחשבים לעניין כלכלי, ולכן מצויים בסמכות השופטים ה״רגילים״ של בית המשפט המחוזי.

לסיום יצוין, כי עתירות מנהליות שהן עניין כלכלי, ידונו תמיד בפני המחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בתל אביב, ללא רלוונטיות לסמכות המקומית. כך למשל, השגה על החלטת רשם החברות בירושלים תוגש כעתירה למחלקה הכלכלית שבתל אביב, למרות שההחלטה נתקבלה בירושלים.

 

לסיכום, דיני החברות הם סבוכים ומסועפים, ולאזרח הפשוט עלול להיות קשה מאוד להתמצא בהם. מכאן, שאם הנך שוקל הגשת תביעה כנגד נושאי משרה, או אם אתה בעל מניות ואתה סבור כי יש בידיך עילת תביעה הנובעת מחוק החברות, חוק ההגבלים העסקיים, חוק ניירות ערך וכיוצא באלה – חשוב וכדאי להיוועץ בעורך דין מקצועי ומנוסה המתמחה במשפט אזרחי, על מנת שזה ייצג את האינטרסים שלך בצורה הטובה ביותר.

 

אין לראות בדברים אלו ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי אישי פרטני.

פורטל קרימינלי לא משאיר תגובות גזעניות , מסיתות ומפלות
תגובות (0 תגובות)
הוסף תגובה

מצא עורך דין

מצא
הצג הכל >
הצג עוד >

עורכי דין

מדורי פורום שאלות ותשובות

אורלי קורוליה חגאג
אורלי קורוליה חגאג
מנהל הפורום
אורלי קורוליה חגאג
אורלי קורוליה חגאג
מנהל הפורום
אורלי קורוליה חגאג
אורלי קורוליה חגאג
מנהל הפורום

עורכי דין

ג'ני חבשי

מתמחה בדיני בנקאות, דיני מקרקעין ודיני תעבורה
לעמוד עו"ד

אושרית פחימה דרורי

נזקי גוף בתחום הסרת השיער ורשלנות רפואית
לעמוד עו"ד

עופר רוזנבלום

משפט אזרחי ומסחרי
לעמוד עו"ד

לירן דדו

משפט אזרחי ומסחרי
לעמוד עו"ד

אורלי קורוליה חגאג

משפחה, משקים חקלאיים, הוצל
לעמוד עו"ד

אלי שמעוני

משפט אזרחי ומסחרי
לעמוד עו"ד

שירה ברק

לעמוד עו"ד

אורן בנימינוב

לעמוד עו"ד
back --> -->