משפט אזרחי ומסחרי

הכתבות הנצפות באתר

בית משפט השלום בתל אביב יפו דחה את טענותיה של התובעת בגין חבות אישית של מנהליה של חברה אשר לא ...
לכתבה המלאה >
בית המשפט המחוזי בירושלים קיבל את בקשתה של חברת מי מוצרי נפט בע"מ למינוי מפרק זמני לאחר שקבע כי החברה ...
לכתבה המלאה >
בית משפט השלום בהרצליה דחה את תביעתה של חברת "סקס סטייל" לפיצוי בגין הפרת זכויות היוצרים שלה בסרטי פורנו אותם ...
לכתבה המלאה >
בית משפט השלום בתל אביב יפו דחה את תביעתה של עיריית תל אביב בגין חוב ארנונה כנגד בעל הנכס לאחר ...
לכתבה המלאה >
בית המשפט המחוזי בתל אביב יפו החליט לדחות בקשה לאישור של תובענה ייצוגית הנוגעת לאי הצבת שלטי פרסום המורים על ...
לכתבה המלאה >
בית משפט השלום בתל אביב יפו קיבל את בקשתה של ההתאחדות הישראלית של הארגונים להגנת בעלי חיים, לצו מניעה זמני ...
לכתבה המלאה >
בית המשפט המחוזי בתל אביב יפו הטיל על חברת "טבע" צו מניעה זמני המונע ממנה להשיק גרסה גנרית לתרופה המטפלת ...
לכתבה המלאה >
בית המשפט העליון דחה ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בתל אביב יפו וקבע כי הכנסותיו של שחקן ...
לכתבה המלאה >
בית המשפט העליון קיבל את בקשתה של עמותת פורום דו קיום בנגב לצו זמני המאפשר לה להמשיך ולהשתמש במקלט של ...
לכתבה המלאה >

על רשם החברות ולשכת רישום החברות

רשם החברות הוא עובד מדינה, שעליו להיות כשיר לכהן כשופט בית משפט השלום. הרשם ממונה על ידי שר המשפטים לעמוד בראש לשכת רישום החברות, וניתנות לו סמכויות משמעותיות הנוגעות למרבית החברות בישראל. על תפקידיו וסמכויותיו של רשם החברות – במאמר הבא

פורסם ב: 13:18 | 23.01.2018
כותב המאמר: מערכת לויאלי
על רשם החברות ולשכת רישום החברות

לרשם סמכויות משמעותיות, ועיקרן לקבוע אם נתמלאו התנאים והדרישות הקבועים בחוק החברות בעניינים הבאים: התאגדות חברה; שינוי שם חברה; רישום מסמך; ומיזוג. ניתן לומר, כי לרשם החברות יש שני תפקידים עיקריים. האחד – רישום חברות, והשני – ניהול מאגר נתונים אודות החברות הרשומות בישראל.

כך למשל, רשאי הרשם להורות לחברה להמציא לעיונו את המרשמים והפנקסים שעליה לנהל, הפתוחים לעיון הציבור. אז, אם נוכח הרשם כי המרשמים או הפנקסים אינם מעודכנים, נתונה לו הסמכות להוציא הוראה לחברה לעדכנם בתוך תקופה שיקבע.

כלומר במידה מסוימת הרשם הוא בעל תפקיד שיפוטי, ובשל כך קיימת אפשרות גם להשיג על החלטותיו. חוק בתי המשפט קובע, כי הרואה עצמו נפגע מהחלטת רשם החברות, רשאי להגיד נגדו עתירה מנהלית למחלקה הכלכלית שבבית המשפט המחוזי בתל אביב.

ניהול מרשמים

חוק החברות מגדיר את תפקידיו של הרשם באשר לניהול מרשמים וקבלת מסמכים. בין השאר, על הרשם לנהל רישום לגבי כל חברה ולקבל מסמכים ודיווחים לרישום או לתיוק בתיקי החברה. כן על הרשם לנהל מרשם חברות שבו ירשום כל חברה וייתן לה מספר זהות, כך שכל מסמך או דיווח שיש להגיש לרשם יישאו את מספר הזהות של החברה.

חשוב לדעת, כי קיימות פעולות שאינן בעלות תוקף עד שנרשמו על ידי הרשם. כך למשל שינוי שם של חברה ושינוי מטרותיה יהיו בתוקף אך ורק מיום הרישום אצל רשם החברות. כמו כן, שינוי תקנון שבעקבותיו הופכת חברה לחברה לתועלת הציבור, תקף גם הוא מיום הרישום אצל רשם החברות, ולא מיום קבלת ההחלטה.

כן חשוב לציין, כי על המרשמים שמנהל הרשם בלשכת הרישום להיות פתוחים לעיון הציבור, כך שכל אדם יהיה רשאי לעיין בהם ולקבל העתקים מאושרים מן הרשום בהם.

עיצום כספי

הטלת עיצום כספי היא אחת מסמכויותיו העיקריות של הרשם. סעיף 354 לחוק החברות תשנ"ט-1999 קובע, כי כאשר לרשם יש יסוד סביר להניח כי חברה הפרה את הוראותיו או את אחת מחובותיה, רשאי הוא להטיל עליה עיצום כספי.

עיצום כספי הוא למעשה קנס בגין הפרת ההוראות הטכניות שבחוק החברות, דוגמת חובת דיווח או חובת תשלום אגרה. בעבר, הסנקציה בגין הפרת ההוראות הללו הוטלה במישור הפלילי, אולם כיום הטיפול הוא בסמכות רשם החברות. תשלום הקנס מוטל על החברה, ובמקרים מסוימים גם על הדירקטורים שלה.

חשוב לדעת כי הרשם אינו רשאי להטיל עיצום כספי בטרם התראה לתיקון ההפרה. סעיף 356 לחוק החברות קובע כי עיצום כספי יוטל על החברה באמצעות דרישה מצד הרשם שתופנה אליה, שבה יציין הרשם את ההפרה ויודע לחברה כי אם לא תתוקן בתוך 45 ימים, יהיה עליה לשלם את העיצום הכספי.

ואולם, אי ציות לתשלום עיצום כספי נוסף, עלולה להסתיים בפירוק החברה. סעיף 362 לחוק קובע כי הרשם רשאי לבקש את פירוקה של חברה אם עיצום כספי שהטיל עליה לא שולם על ידה, ובתוך 3 שנים ממועד הטלת העיצום הכספי שב הרשם והטיל עליה עיצום כספי נוסף, אשר גם הוא לא שולם במועד.

גם כאן, קיימת אפשרות להשיג על החלטת הרשם, בדרך של הגשת עתירה מנהלית למחלקה הכלכלית שבבית המשפט המחוזי בתל אביב.

״חברה מפרה״

סמכות נוספת הנתונה לרשם קבועה בסעיף 362א לחוק. שם נקבע, כי כאשר יש לרשם יסוד סביר להניח כי חברה לא שילמה אגרה או תשלומים אחרים שהיא חייבת בהם (ובמקרה של חברה פרטית או חברת חוץ – כשיש יסוד להניח כי הפרה חובה להגיש דו״ח שנתי), רשאי הוא לרשום במרשם כי החברה הפרה חובה כאמור.

גם במצב כזה נדרש מהרשם לרשום התראה על כוונתו לרשום את החברה כחברה מפרה. ההתראה תירשם גם היא במרשם כאמור, ובמידה וחלפו 30 ימים מיום רישום ההתראה והחברה לא תיקנה את ההפרה, היא תירשם במרשם כחברה מפרה ויחולו עליה הגבלות שונות.

לסיכום, זכות ההתאגדות והזכות לייסד חברה נתונה לכל אחד, וכתוצאה מכך קיימות חברות רבות שהן קטנות ובעלות פעילות מצומצמת, ושהחברים בהן אינם בהכרח בקיאים בפרוצדורות והכללים החלים עליהם. מכאן החשיבות שבפניה לעורך דין מקצועי ומנוסה המתמחה משפט אזרחי ודיני חברות, על מנת לייצג את האינטרסים שלך ושל החברה בצורה המיטבית.

 

אין לראות בדברים אלו ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי אישי פרטני.

פורטל קרימינלי לא משאיר תגובות גזעניות , מסיתות ומפלות
תגובות (0 תגובות)
הוסף תגובה

מצא עורך דין

מצא
הצג הכל >
הצג עוד >

עורכי דין

מדורי פורום שאלות ותשובות

אורלי קורוליה חגאג
אורלי קורוליה חגאג
מנהל הפורום
אורלי קורוליה חגאג
אורלי קורוליה חגאג
מנהל הפורום
אורלי קורוליה חגאג
אורלי קורוליה חגאג
מנהל הפורום

עורכי דין

לירן דדו

משפט אזרחי ומסחרי
לעמוד עו"ד

אושרית פחימה דרורי

נזקי גוף בתחום הסרת השיער ורשלנות רפואית
לעמוד עו"ד

אלי שמעוני

משפט אזרחי ומסחרי
לעמוד עו"ד

שירה ברק

לעמוד עו"ד

אורלי קורוליה חגאג

משפחה, משקים חקלאיים, הוצל
לעמוד עו"ד

עופר רוזנבלום

משפט אזרחי ומסחרי
לעמוד עו"ד

אורן בנימינוב

לעמוד עו"ד

ג'ני חבשי

מתמחה בדיני בנקאות, דיני מקרקעין ודיני תעבורה
לעמוד עו"ד
back --> -->